Voksenopplæring Helse og Oppvekstfag ved Kragerø vgs

Kragerø vgs tilbyr opplæring i alle programfagene på ett skoleår!
Lege og barn holder en finger på hverandres neser og ler.
Foto: Peopleimages

 

Skoleåret 2023/2024 vil Kragerø vgs tilby opplæring i alle programfagene fra vg1 og vg2 Helsefagarbeider på ett skoleår!

Fagene vi gir opplæring i er alle programfagene og YFF (yrkesfaglig fordypning) fra både vg1 og vg2 innen Helsearbeiderfaget.
Læreplaner for fag i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag | Videregående opplæring vilbli.no
 
Dette er et tilbud for deg som har fellesfagene i yrkesfaglig opplæring fra tidligere skoleår.
Fellesfagene er:
Norsk (112t)
Engelsk (140t)
Naturfag (56t)
Matematikk (84t)
Samfunnskunnskap (84t)
Dersom du ikke har alle fellesfagene fra før, må du ta resterende fag i løpet av læretiden som er på to år etter fullført og bestått skoleåret 23/24.
 
Tilbudet er på dagtid, 35 timer pr uke, i 40 uker fra august 2023 til juli 2024.
Gode norskkunnskaper er en fordel, da dette er et intensivt løp. Trenger du å bruke normal tid på 2 år, vil dette bli tilbudt på en annen skole.
Etter dette skoleåret vil du bli kvalifisert til å søke læreplass som helsefagarbeider dersom du består i alle programfagene og YFF. 
 
Dette tilbudet vil kun gjelde for skoleåret 2023/2024!

Fra august 2024 vil voksenopplæring bli modulbasert og det meste av opplæringen vil skje i bedrift.
Se informasjon om modulbasert opplæring her: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Fremtidens videregående opplæring for voksne (VOV) (vtfk.no)

 

Vg1  Helse- og oppvekstfag

Undervisningen består av:

Programfag

Yrkesutøvelse, Kommunikasjon, Helsefremmende arbeid og YFF (Yrkesfaglig fordypning)

 

Vg2 Helsearbeiderfag

Programfag

Yrkesutøvelse, Kommunikasjon, Helsefremmende arbeid og YFF.

Rett til voksenopplæring har de som fyller 25 år eller mer i løpet av skoleåret og som ikke tidligere har en fullført videregående utdanning.

Her finner du mer info om voksenopplæring på vilbli.no

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på 

vigo.no

Papirsøknader vil ikke bli behandlet.

Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. 

Spørsmål om voksenopplæringen på Kragerø videregående skole, kan rettes til studieleder Anne Lene Sørø Olsen, tlf. 92 04 42 50 eller aller helst på e-post: anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

 

blobid0.jpg

Publisert: 01.10.2020 Oppdatert: 20.10.2023 kl.15:01

Bilde av og kontaktinfo for Anne Lene Sørø Olsen Anne Lene Sørø Olsen
Avdelingsleder for pedagogisk støtte og utvikling