Info fra foreldremøte 18.04.23 - fravær

Info fra foreldremøte ang fravær i videregående skoler
Kort om fravær i vgs

Av:

Kjersti Lindtvedt

Publisert:

22.03.2023

Oppdatert:

23.01.2024 kl.09:08

 

Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer. Dersom eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål).
 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/?depth=0&print=1