Foresatt registrering

Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende

Det er laget en ny løsning for innsamling av kontaktinformasjon av elev og foresattedata (etter innspill fra en av skolene våre).

 

På nettsiden finnes nå et elektronisk skjema som elevene logger seg på med bruk av Min ID, og fyller ut foresatte / pårørende data.

Skjemaet går rett i elevens mappe i 360.

 

Skjemaet finnes under  www.vtfk.no/praktiskinformasjon

Eller direkte her: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-skole/praktisk-informasjon/#heading-h2-4

Av:

Jan Skov Våer

Publisert:

18.08.2020

Oppdatert:

23.01.2024 kl.09:08