Info om foreldremøte og utviklingssamtaler høsten 2023

Info om foreldremøte og utviklingssamtaler høsten 2023
Foto: Jan Skov Våer

Info om foreldremøte og utviklingssamtaler høsten 2023   

Rjukan vgs inviterer til foreldremøte for alle klasser

Tirsdag 31. oktober klokka 17:30 i Auditoriet

 

Agenda:

Informasjon fra skolen

Informasjon fra helsesykepleier

Utviklingssamtaler for alle klasser legges til uke 43

Dersom du som foresatt ønsker en utviklingssamtale med kontaktlærer for din ungdom, ber vi deg ta direkte kontakt (se liste), for å avtale tidspunkt. Kontaktlærer tar med tilbakemelding om elevens utvikling i andre fag til møtet. Har du ønske om å snakke med faglærer, så gi beskjed til kontaktlærer.

 

Klasse

 

kontaktlærer

 

Klasse

kontaktlærer

1 STA

Elena Alina Bjørnsen

alina@bjornsen@vtfk.no

 

 

1AHT

Karianne Stormoen

karianne.stormoen@vtfk.no

 

1STB

Emilie Telle

emilie.telle@vtfk.no

 

 

1BA

Jan Erik Larsen

jan.erik.larsen@vtfk.no

 

1STNM

Åsa Flatland

asa.flatland@vtfk.no

 

1HO

Trine Brugge trine.bugge@vtfk.no

 

2ST+NM

Mikkel Lier

mikkel.lier@vtfk.no

 

 

1TEK

Tarald B. Hagen tarald.b.hagen@vtfk.no

 

3ST

Kristoffer Bergstrøm

Kristoffer.bergstrom@vtfk.no

 

 

2HEA

Majbrit Høstrup Djuve

majbrit.hostrup.djuve@vtfk.no

 

3PB

Lena Ekeberg-Isaksen

lena.steinmoen@vtfk.no

 

 

2IT

 

Torleif Sauro torleif.sauro@vtfk.no

 

VO2-HEA

Gry Marit Mårdalen

gry.marit.mardalen@vtfk.no

 

 

 

2TØ

Roy Ausland

roy.ausland@vtfk.no

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøte fellesdel kl. 17:30 –18:00

Sted: Auditoriet – er du usikker på hvor det er kan du møte i kantina 17:25, så viser vi vei)

(for 1.klasse + interesserte foresatte i 2. og 3.kl.)

 

 • Velkommen v/rektor
 • Litt om skolen og skoletilbudet
 • Pedagogisk utvikling
 • Medvirkning, elevdemokrati
 • Skolemiljø, orden, §9a
 • Årsplaner og underveisvurdering
 • Skole-hjem samarbeid, buss, PC Fravær - 10% regel
 • Skolens samarbeidspartnere, helsesykepleier
 • Karriererådgiver og sosialpedagogisk rådgiver

 

Klassevis kl. 18:00 – 19.00

(Foresatte i 2.og 3.klasse kan møte direkte i klasserommet)

Sted: elevens klasserom - kontaktlærer møter dere i kantina

 • Timeplan og studietimer
 • Vurderingsarbeidet i klassen
 •  Klasselærerråd
 • Kommunikasjon – skole/hjem samarbeid
 • Fravær - 10% regel – IV åpne for spørsmål
 • Ordensreglement – generell info
 • Trivselsregler for denne klassen (klassens egne regler)
 • Anne info fra kontaktlærer
 • Spørsmål fra foresatte

 

Rjukan idrett kl. 19.00 – Auditoriet

 

Publisert: 02.10.2023 Oppdatert: 04.04.2024 kl.10:14