Koronatiltak i videregående skole

Oppdatert 09.11.2020 kl. 20.00 - Justert tiltaksnivå for videregående skoler i Vestfold og Telemark

Informasjon om gjeldende tiltak ved vår skole, finner du her.

Økt smitte og nye nasjonale smitteverntiltak har gjort at flere videregående skoler de siste dagene har gått fra gult til rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen. I løpet av de neste dagene vil tiltaksnivået ved enkelte skoler justeres på nytt.

Det er de kommunale smittevernmyndighetene som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte videregående skole skal ha. Dette vurderes fortløpende, og kan endres på kort varsel.  Oppdatert informasjon om hvilket tiltaksnivå som innføres ved den enkelte skole, og hvordan dette påvirker undervisningen, vil bli gitt til elever og foresatte på skolenes egne hjemmesider og i deres etablerte kommunikasjonskanaler.

Bakgrunn for justering av tiltaksnivå
Bakgrunnen for at enkelte skoler nå går tilbake på gult nivå, er at smitteverntiltakene skal påvirke barn og unges hverdag i minst mulig grad. Tiltak på rødt nivå er inngripende og begrenser barn og unges rett til utdanning. Rødt tiltaksnivå skal derfor benyttes i minst mulig grad, kun når tiltak på gult nivå ikke er mulig å gjennomføre og med kortest mulig varighet.

Generelt om tiltak på gult nivå

·         Ikke møt på skolen om du er syk.

·         Husk gode hygieneregler.

·         Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

·         Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.

·         Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.

·         Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.

·         Utenfor klasserommet skal elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner.

·         Trengsel og store samlinger skal unngås.

 

Generelt om tiltak på rødt nivå

  • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer Ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole.
  • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler.
  • Rødt nivå Innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå. 
  • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge.

Tiltak på rødt nivå vil bli tilpasset av den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning.

Publisert:

10.11.2020

Oppdatert:

23.01.2024 kl.09:08