Ungdata 2024


Av:

Frank William Luraas

Publisert:

02.02.2024

Oppdatert:

09.02.2024 kl.15:04

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Telemark 2024
I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Telemark blant elever på videregående skole.
 
Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.