VIP makkerskap

VIP Makkerskap
Foto: Shane Wenzlick/ http://www.phototek.co.nz/

Av:

Marius Netten Skeie

Publisert:

23.08.2023

Oppdatert:

23.01.2024 kl.09:08

VIP Makkerskap

Skoleprogrammet VIP skal gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse. VIP makkerskap skal skape et godt og trygt læringsmiljø

Skoleprogrammet VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen) er et tiltak som retter seg mot vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. Dette gjøres gjennom opplæring av skolens ansatte, samt gjennom samarbeid mellom skole og lokal psykisk helsetjeneste.

VIP Psykisk helse i skolen - Vestre Viken Les mer om VIP.

VIP makkerskap

På Rjukan videregående skole bruker vi verktøyet VIP makkerskap for å skape et godt og trygt læringsmiljø.

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape inkluderende klasserom hvor færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er videre formulert i fem målsettinger.

VIP-makkerskap skal bidra til:

• en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole

• at elevene skal bli kjent med flere i klassen

• å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig

• å øke elevers sosiale kompetanse

• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket get_appInformasjon til eleven

til-eleven-22-23.pdf (vtfk.no) til-elevenes-foresatte-22-23.pdf (vtfk.no)

For mer informasjon, ta kontakt med karriereveileder og sosialpedagogisk veileder Trine Bugge Aas trine.bugge@vtfk.no