Ulovlige rusmidler

Er du bekymret for egen eller andres bruk av ulovlige rusmidler? Da er det hjelp å få. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan ta det første skrittet.
Illustrasjonsfoto av ulovlige rusmidler.
Avhengighet kan føre til mindre interesse for skole, jobb og fritidsinteresser. Det går utover skoleinnsatsen og du risikerer dårligere resultater og mer fravær. Foto: sturti / Getty Images

Det er hjelp å få

Alkohol er det eneste rusmiddelet som er lovlig i Norge i dag. Du kan likevel få både svar på dine spørsmål og få hjelp om du eller noen du kjenner sliter med rusbruk. 

RUSinfo har kvalitetssikret informasjon om alle rusmidler. Du kan lese, chatte eller ringe med denne anonyme tjenesten. Deres motto er: "Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på om rus!"

Hvem kan jeg snakke med på skolen om ulovlige rusmidler?

Du kan få hjelp med rusproblemer samtidig som at du er elev.

Helsesykepleier
Alle skoler har helsesykepleier. Helsesykepleieren har taushetsplikt og du kan snakke med dem om blant annet rus.

PP-tjenesten
PP-tjenesten er tilknyttet alle skolene og har taushetsplikt. PP-rådgiver kan hjelpe deg med å klare skolegangen din, og være en samtalepartner som hjelper deg i riktig retning.

Rådgiver
Du kan snakke med rådgiver på skolen om rus. Rådgiver kan hjelpe deg til å mestre opplæringen din.

Kontaktlærer
Kontaktlæreren din har ansvar for å følge opp mestring og trivsel, og kan hjelpe deg med å få oversikt over hvor du kan få hjelp. 

Elevtjenesten på skolen består av flere tjenester som bistår med veiledning og hjelp.

Noen skoler har også miljøterapeut, miljøarbeider, miljøveileder og elevveileder som kan være til god hjelp. Ta kontakt med elevtjenesten på din egen skole for å bli vist i riktig retning.

Hvem kan jeg snakke med utenfor skolen om ulovlige rusmidler? 

Helsestasjon for ungdom
Hvis du ønsker å snakke med noen om rusproblemer der du bor, kan helsestasjon for ungdom være et lurt sted å starte. Dette er et gratis tilbud i kommuner for ungdom mellom 13 og 20 år (noen steder opp til 24 år). Gå til din kommunes nettsider for å finne nærmeste helsestasjon.

Les om hva helsestasjon for ungdom kan hjelpe deg med

Fastlege
Fastlegen din har taushetsplikt når du er over 16 år. Hvis du har problemer med rus kan fastlegen blant annet henvise deg videre til for eksempel avrusning eller til annen profesjonell hjelp.

Les om hvordan du kan få hjelp til innleggelse/behandling

Ruspoliklinikk
Du kan få behandling for rus og avhengighet ved en poliklinkk i fylket fra du er 15 år og oppover.
Henvisningen kan komme fra fastlege eller fra f.eks. helsestasjon, barnevern, rus og psykisk helseteam i kommunen din. 

Jeg er bekymret for rusbruken til noen jeg kjenner. Hva kan jeg gjøre?

Har du lyst til å lese litt mer om rus og rusmidler før du tar kontakt med noen du kan prate med? På Rusinfo.no kan du sende inn anonyme spørsmål og/eller ta kontakt på chat eller telefon om du er bekymret for noen som ruser seg. 

Har du en venn som ruser seg? Du kan lese mer på rusinfo.no.

Opplever du rusproblemer i familien? På BaRsnakk.no kan du chatte anonymt og få hjelp av voksne som selv har vokst opp med rusproblemer i nære relasjoner.

Du kan også få gratis terapi og veiledning fra Blå Kors Kompasset. Her blir du møtt av terapeuter som kan snakke med deg om å vokse opp i et hjem med rus.

Hvem kan jeg kontakte?
Du kan alltid ta kontakt med både rådgiver, helsesykepleier og PP-rådgiver på din egen skole. Vær heller ikke redd for å kontakte en annen voksenperson som du stoler på som eventuelt kan hjelpe deg videre. 

RUStelefonen

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 11.01.2023 kl.10:56

Hva er avhengighet?

Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av.

Du kan for eksempel bli avhengig av:

  • Alkohol og nikotin
  • Ulovlige rusmidler
  • Trening og doping
  • Gaming og sosiale medier
  • Porno og netthandel

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved de videregående skolene består av flere tjenester som veileder og hjelper elever slik at skolehverdagen blir best mulig.

Ønsker du å snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller en PP-rådgiver? Ta kontakt med elevtjenesten på din egen skole.

Bamble vgs.
Elevtjenester

Bø vgs.
Elevtjenester

Hjalmar Johansen vgs.
Helsetjenester

Kragerø vgs.
Elevtjenester

Nome vgs.
Elevtjenester

Notodden vgs.
Elevtjenester

Porsgrunn vgs.
Elevtjenester

Rjukan vgs.
Elevtjenester

Skien vgs.
Elevtjenester

Skogmo vgs.
Elevtjenester

Vest-Telemark vgs.
Elevtenester

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) jobber frafallsforebyggende ute på de videregående skolene, og samarbeider tett med elevtjenestene. Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å snakke med rådgiver eller andre på skolen din, kan du ta kontakt med OT – rådgiveren der du er. 

OT har ansvar for å ha oversikt over, kontakte og gi tilbud til ungdom mellom 15 -21 år som er utenfor opplæring. 

OT samarbeider mye med andre instanser, og har god oversikt over hvor ungdom kan få hjelp. OT har også mange ulike tiltak og aktiviteter for ungdom i målgruppen. Deltidselever kan også i noen tilfeller få tilbud hos OT. 

Avdelinger og kontaktpersoner hos Oppfølgingstjenesten

Eksterne ressurser

Det finnes mange telefon- og chattjenester i Norge for deg som enten trenger akutt hjelp eller noen å prate med om rusproblemer.

Under har vi laget en oversikt over noen av dem: