For deg som ikke er i opplæring eller arbeid

allegro3 - jente med tyggis.jpg

Er du mellom 15 og 21 år og står uten opplæringstilbud eller arbeid? 

Oppfølgingstjenesten (OT) bistår aldersgruppen din med råd og veiledning på flere ulike områder, slik som opplæring i enkelte fag, praksisplass, karriereveiledning og tilbud om aktivitetstilbud på våre avdelinger.

Vi har flere avdelinger i fylket og er en koordinerende tjeneste som samarbeider tett med skoler, fagopplæring, opplæringskontor og NAV. I tillegg jobber vi for å forebygge frafall blant elever og lærlinger.

Selv om situasjonen din kanskje ikke passer direkte i noen av kategoriene ovenfor, er det likevel ressurser tilgjengelige som kan bidra dersom du har utfordringer som påvirker ditt opplæringsløp. 

Ta kontakt med en av våre avdelinger, så hjelper de deg videre.

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten bistår ungdom i alderen 15-21 år som er utenfor opplæring og arbeid. 
OT jobber også frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Sentralbord OT: tlf. 33 34 40 60

Epostot@vtfk.no 

Våre avdelinger

Avdelinger og kontaktpersoner finner du her