Søk støtte til inkluderings- og integreringsarbeid

Mange hender med ulike hudfarger som ligger oppå hverandre
Foto: ViewApart/Getty Images

Av:

Kjersti Isachsen

Publisert:

04.06.2024

Oppdatert:

04.06.2024 kl.21:57

Jobber du med inkludering og integrering? Da bør du sjekke ut fylkeskommunens tilskuddsordning for inkludering og integrering i arbeidslivet (TIIA). Frist for å søke er torsdag 8. august.

29. mai bevilget Hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse 1.540.000 kroner til «Tilskuddsordning for inkludering og integrering i arbeidslivet» (TIIA), for 2024.

Formålet med TIIA er å fremme inkludering og integrering i arbeidslivet i Telemark. Ordningen skal bidra positivt og styrke muligheter til varig tilknytning i arbeidslivet for personer med minoritetsbakgrunn og andre som av ulike årsaker står utenfor.

Både offentlige virksomheter, private bedrifter, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til prosjekter i samsvar med de overordnede målene for tilskuddsordningen. Tiltakene skal være et supplement til det offentlige tilbudet.

- Politikerne ønsker at ordningen skal bidra til inkludering og integrering ved at det igangsettes prosjekter som fører til aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv, sier Ben Leirvåg, leder i seksjon for kompetanse og integrering. – Vi vet at i vårt fylke er det mange som står utenfor arbeidslivet, i tillegg er det bosatt et stort antall flyktninger rundt om i fylket de senere årene. Da blir målrettet innsats for inkludering, integrering, mangfold og kvalifisering viktig.

I 2024 kan det søkes om midler innenfor to satsingsområder

  1. Inkludering og mangfold i arbeids- og samfunnsliv i Telemark 
  2. Mentor og trainee-tiltak for bedre bruk av innvandreres medbragte kompetanse 

Ønsker du mer informasjon 

Retningslinjene, lenke til søknadsskjema og mer informasjon finner du på siden om tilskuddsordninger.

Digitalt informasjonsmøte for søkere til TIIA 2024 

Du kan også delta på et digitalt informasjonsmøte mandag 17. juni kl. 9-10. Påmelding er ikke nødvendig, du kommer rett inn ved å klikke på knappen under. 

Logg inn i digitalt informasjonsmøte

Ta direkte kontakt med oss: 

For spørsmål om TIIA, kontakt kjersti.isachsen@telemarkfylke.no, marita.bruun@telemarkfylke.no eller lailo.merganova@telemarkfylke.no