Enorm interesse for Gassveien

Ledergruppen som skal sørge for at byggingen av den nye Gassveien blir slik som planlagt. Lars Lund foran i midten.
Prosjektleder Lars Lund leder prosjektet. Her flankert av byggeleder Thomas Stensen-Christensen, prosjekteier Brian Lund, prosjekteringsleder Tommy Paulsen og byggeleder Olav Heggenes. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

10.01.2023

Oppdatert:

08.01.2024 kl.13:18

Nesten 40 representanter fra ulike entreprenører deltok på tilbudskonferanse i dag.

Deltagerne som deltok på konferansen som ble holdt i fylkeshuset i Skien idag, ble informert om både selve prosjektet som skal bygges og om prosessen for å delta i konkurransen om å bli tildelt entreprisen.

Mange entreprenører


- Det er moro å se så mange på en tilbudskonferanse, sa prosjektleder Lars Lund i Vestfold og Telemark fylkeskommune da han åpnet konferansen.
De nær førti personene på konferansen representerer ulike entreprenører som nå har anledning til å bli med i konkurransen.
Fire kilometer vei er det som skal bygges for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Konkurransen er en totalentreprise med forhandling. Tilbyderen med det beste forholdet mellom pris og kvalitet vil bli tilbudt jobben


Kvalitet og pris

- Dette betyr at vi først velger ut tre-fire entreprenører som får mulighet til å gi tilbud på kontrakten, opplyser prosjektleder Lars Lund. 
Siden kontrakten er en totalentreprise, skal entreprenøren stå for både prosjektering og bygging av den nye veien.  Prosjektet består av å bygge og prosjektere fire kilometer med fylkesvei fra Rugtvedt til Surtebogen i Bamble kommune. Mer om veien som skal bygges kan du lese på vtfk.no/Gassveien  
Det skal i samme jobb legges ny hovedvannledning for Bamble kommune på strekningen. Reguleringsplanen ble vedtatt november 2020.   Starten av prosjektet skal være høsten 2023 og arbeidet skal være ferdig våren 2026.

Bedrer framkommelighet

Fv. 353 i Bamble kommune er hovedforbindelsen mellom Bamble og Skien på vestsiden av Frierfjorden, og er veiforbindelsen til nasjonalt og regionalt viktige industriområder på blant annet Rafnes, Rønningen og Skjerke. Veien er også viktig for lokaltrafikken i kommunen. Dagens vei har dårlig fremkommelighet, spesielt for store kjøretøy, og det har vært flere ulykker på strekningen. Ny vei vil også føre til en sammenhengende rute for myke trafikanter, og avlaste nærmiljøet. Prosjektet er finansiert med bompenger og fylkeskommunale midler.