Hva kjennetegner de nye fylkene?

Bilde av vikingskip og stabbur
Foto: Anders Palmer Holmen/Håkon Fjågesund - Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Even Sannes Riiser

Publisert:

10.03.2023

Oppdatert:

14.03.2023 kl.09:09

Visste du at Vestfold i 2022 opplevde en rekordhøy tilflytting fra andre fylker? Eller at utslippene fra veitrafikken i Telemark er redusert med en firedel siden 2009? Finn spennende statistikk og analyser på nye nettsider med kunnskap om de to nye fylkene!

Vestfold og Telemark, som fra 2024 gjenoppstår som to separate fylker, har mange likhetstrekk, men er på mange områder også svært forskjellig. Vestfold består av seks bykommuner med forholdsvis korte avstander, mens Telemark har en langstrakt geografi som strekker seg fra bykommunene i Grenland til fjellkommunene lengst nord i fylket. I Telemark skaper industrien høy sysselsetting og verdiskaping, men bidrar samtidig til store klimagassutslipp. Vestfold har et sterkt landbruk, men i det kompakte fylket trues jordbruksarealet stadig av nedbygging.

Lett å finne fram kunnskapen

På nettsidene Kunnskap om Vestfold og Kunnskap om Telemark kan du lese mer om hva som kjennetegner de to nye fylkene våre. Her finner du detaljert kunnskap i form av statistikk, analyser og kart. Kunnskapen er delt opp i ti overordnede kategorier, hver med tematiske undersider (se skjermbildet fra Telemark-siden under), slik at det skal være så enkelt som mulig å finne fram.

Skjermbilde_forside_Telemark.png

Annet spennende innhold

 I tillegg til kunnskapen på de ti temasidene kan du på nettsidene våre finne kunnskap om de enkelte kommunene i fylket, utforske ulike temakart i vår kartportal, og lese mer dyptgående kunnskapsgrunnlag og rapporter.

Sist, men ikke minst, publiserer vi annenhver fredag en «Faktafredag»  – Kortere artikler om utvalgte temaer eller metoder (se skjermbilde under).

Hvordan ville man for eksempel kartlagt kolerautbruddet i London i 1854 med de geografiske informasjonssystemene fylkeskommunen bruker i dag? Hvem er den typiske jegeren i Vestfold og Telemark? Og hvem er det egentlig som flytter inn og ut av fylket vårt?

 

Skjermbilde_faktafredag.png

Smakebiter fra «Kunnskap om»-sidene

Av de som sto utenfor arbeidsmarkedet i 2020 (venstre side), hvor mange var i jobb, mottok uføretrygd osv. i 2021 (høyre side)?

Hvilke sektorer står for de største klimagassutslippene i Telemark, og hvordan endret utslippene seg fra 2020 til 2021?

Hva driver folkeveksten i Telemark eller valgt kommune? I 2022 var fødselsunderskuddet stort, men innvandring fra spesielt Ukraina bidro sterkt til befolkningsveksten.

 

Hvor stor andel av innvandrerne i din kommune er flyktninger eller arbeidsinnvandrere?

 

Hvor finner vi arealene som kalles «potensielt tilgjengelig strandsone»? Zoom inn for detaljer, og klikk pil for tegnforklaring.

Kom gjerne med innspill!

Vi håper så mange som mulig kan finne nyttig kunnskap på de nye nettsidene, enten du jobber i kommune, fylkeskommune, næringsliv, frivillighet eller bare er nysgjerrig på ståa i fylkene våre.

Har du innspill, send gjerne en epost til even.sannes.riiser@vtfk.no, eller huk tak i en av oss på fylkeshuset i Skien eller Tønsberg.

PS: Fra forsiden av vtfk.no finner dere inngangen til våre sider på sidene «Vi bygger nye … fylkeskommune», hvor man klikker på «Kunnskap om..»-boksen i høyre marg.


Emneord: