Landbruk

Landbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. I Norge utgjør jordbruksarealet rundt tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene. Kun en tredjedel av dette er egnet til produksjon av matkorn.
Traktor i fugleperspektiv.

I Telemark er 2 % eller 240 km2 av det totale landarealet dyrket jord. Over 2/3 brukes til produksjon av grovfôr, 28 % til korn. Selv om Telemark er et viktig fylke for frukt og bær, går bare litt over 2 % av arealet til dette. (Fig. 1). 

Figur 1. Antall og andel dekar per vekstgruppe og Telemark eller valgt kommune 2021. Kilde: Landbruksdirektoratet

74 % av fylkets fruktproduksjon kommer fra Midt-Telemark, og foredling og utvikling av fruktproduksjon er en viktig satsing i fruktbygda Gvarv. De drøyt 4 km2 avsatt til fruktproduksjon i Telemark utgjør hele 18 % av landets samla areal til frukt.

Husdyr

Det har skjedd store endringer innen jordbruket. For 50 år siden hadde de fleste bedrifter flere husdyrtyper og dyrket flere vekster. Mange landbruksbedrifter har nå sluttet helt med husdyr eller har bare en dyresort. Også innenfor planteproduksjon har det skjedd en spesialisering i retning av én eller få vekster.

I Telemark har det stort sett blitt færre og færre foretak som driver med husdyr, men det har likevel blitt flere husdyr. Det har feks. blitt 1400 flere ammekyr, 4500 flere slakta lam, 28 000 flere verpehøner, og 4600 flere slaktekyllinger siden 2010. I 2021 var det over 100 000 verpehøns og 225 000 slaktekyllinger i Telemark. Det var 1600 melkegeiter i fylket i 2021, 10,6 % flere enn i 2010. Men antallet purker har blitt redusert fra 1610 til 1436 i samme periode, en nedgang på 11 %. Halvparten av fylkets slaktekyllinger kommer fra Holte Gård i Drangedal og den andre halvparten kommer fra Midt-Telemark. Skien er størst på melkekyr og ammekyr, mens Porsgrunn er størst på purker.  Kilde: Statsforvalteren.no

Nyttige kilder:

Vår matproduksjon - viktig og variert. Rapport om verdiskaping i landbruket og matindustrien i Vestfold og Telemark. 2021.

Arealbarometer for Vestfold og Telemark

Statistikk over omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Viken-fylkene

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Kjappe fakta

Antall jordbruksforetak har falt fra 4500 i år 2000 til knapt 2400 i 2021. Til gjengjeld har de vokst fra 150 til 270 dekar i gjennomsnitt.