Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger har siden 2004 vært Norges største og viktigste integreringstiltak. Andelen innvandrere som er ute i arbeid eller utdanning året etter avsluttet introduksjonsprogram er høyere i Telemark enn i noe annet fylke.
Hånd med penn som skriver i blokk.

Introduksjonsprogrammet er en helt sentral del av norsk integreringspolitikk. Målet med ordningen er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede dem til arbeid eller utdanning.

Landets høyeste andel ut i arbeid eller utdanning

I 2021 deltok 893 personer i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, en nedgang på 26 % fra året før.  Kilde: IMDi - Introduksjonsprogrammet  Av deltakerne som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i Telemark i 2020 var 66 % i arbeid eller utdanning året etter - den høyeste andelen blant alle landets fylker (fig. 1). Andelen i arbeid eller utdanning etter avsluttet program var også høyere i 2020 (66 %) enn i 2019 (60 %).

Figur 1. Andel deltakere som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i 2020 som var i utdanning eller arbeid året etter. Kilde: IMDi.

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet har falt betydelig etter 2018 (fig. 2). Dette skyldes at forrige "store" migrasjonsbølge var fra 2015 til 2017. De som da kom var i hovedsak ute av introduksjonsprogrammet 2018 - 2020, etter en makstid på tre år (med mulighet for ett år ekstra).

Figur 2. Antall deltakere i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, 2005 - 2021. Kilde: IMDi.

Les mer om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet får opplæring i norsk og samfunnskunnskap, livsmestring i nytt land og foreldreveiledning.