Biblioteksentralen SA

 

Organisasjonsform

Samvirkeforetak

Organisasjonsnummer

910 568 183

Etableringsdato

14.2.1952

Eiere

VTFK 1,56% 60 andeler

85,87% (3298 andeler) eid av kommuner
10,16% (960 andeler) eid av øvrige fylkeskommuner
2,16% (83 andeler) eid av Kommunenes Sentralforbund (KS)
0,26% (10 andeler) eid av Norsk Bibliotekforening

Innskutt kapital

Kr 18 000 av totalt kr 1 152 300

Tilskudd

Ingen tilskudd

Selskapets formål

Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være serviceorgan for og hovedleverandør av produkter og tjenester til offentlige bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Årsmøtet er øverste myndighet i foretaket

Styre

Daglig leder

Hans Anders Vigen

Styre inkl vara

Styreleder:Torger Ødegaard

Gunn Berit Gjerde (nestleder), Silvija Seres, Jannicke Røgler og Per Morten Ekerhovd.

I tillegg har styret to representanter valgt av og blant de ansatte i BS konsern, Elin Broen og Claus A. Johannesen.

Styresammensetning og valgperiode

 

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

Ingen særskilte avtaler

Politiske saker

 

Selskapets nettside

Forside BS  Biblioteksentralen (bibsent.no)

Merknader

 

Administrativ vurdering

 

Ansvarlig saksbehandler

Mette Kristin Gjerdrum

Oppdatering

02.01.2023

Publisert:

02.01.2023

Oppdatert:

02.01.2023 kl.13:06