Eierskap

Fylkeskommunen har en rekke engasjement, eierskap og deltagelse i selskaper og stiftelser.

Aksjeselskap

E134 Haukeliveien AS

Høyskolen for yrkesfag AS

Industriinkubator Proventia AS

Raulandakademiet AS

Rehabiliteringssenteret AIR AS

Skien Dalen Skibsselskap AS

Sørnorsk Filmsenter AS

Telemark og Vestfold regionteater AS (Teater Ibsen)

Torggata 18 AS

Vegfinans AS

Vegfinans Bypakke Tønsberg-regionen AS

Vegfinans FV311 Presterødbakken AS

Vegfinans Vestfold og Telemark AS

Visit Telemark AS

Fylkeskommunale Foretak

Telemarkskanalen FKF

Interkommunale selskaper

Brevik fergeselskap IKS

Gea Norvegica Geopark IKS

IKA Kongsberg

Kragerø fjordbåtselskap

VIGO IKS

Vestfoldmuseene IKS

Vest-Telemark PPT IKS

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat

Kommunalt oppgavefellesskap

Konsesjonskraftstyret i Telemark

Kraftkompetanse, kommunalt oppgavefellesskap (KO)

NDLA Nasjonal, digital læringsarena (§27) 

START i Vestfold kommunalt oppgavefellesskap

Telemarkskanalen regionalpark (§27)

Interkommunalt samarbeid

Samarbeidande kraftfylka

START i Grenland

Telemark Utviklingsfond (TUF)

Særlovsselskap

Fagskolen Vestfold og Telemark

Innovasjon Norge

Stiftelser

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling

Stiftelsen Notodden Blues festival

Stiftelsen Odd Gleditch fondet

Stiftelsen Sauherad Samtun

Stiftelsen Telemarksforskning

Telemark Museum

Andre

Biblioteksentralen SA

Dokumenter 

Eierskapsstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune (PDF)

Eierskapsprinsipper (PDF)

 

 

Publisert: 20.11.2017 Oppdatert: 29.03.2023 kl.10:47