VIGO IKS

Organisasjonsform

Interkommunalt selskap

Organisasjonsnummer

998283914

Etableringsdato

1.1.2012

Eiere

11 fylkeskommuner eier med lik andel

Innskutt kapital

Ingen

Tilskudd

Fylkeskommunen kjøper tjenester av selskapet. 

Hver av deltagerne skal årlig betale inn et beløp

til dekning av selskapets «felleskostnader», herunder hva som av dette skal anses å gjelde drifts -og utviklingsformål.

Deltakerne skal i tillegg betale for spesifikke tjenester levert av selskapet.

Selskapets formål

Selskapet er et interkommunalt samarbeid med hovedformål å kjøpe inn,  videreutvikle og utvikle, eie og/eller forestå drift av IKT-systemer  til bruk for videregående skole. Herunder felles inntaks- og  forvaltningssystem for elever/lærlinger (VIGO), og andre  skoleadministrative systemer som står i naturlig sammenheng med dette.    Selskapet kan også utvikle og forvalte andre fylkeskommunale  IKT-systemer som går ut over skolesektoren, og som vedtas av eierne.    Selskapet kan inngå avtale med andre om utvikling og drift av ulike  systemer.    Selskapet skal videre levere eller formidle nødvendige faglige kurs og  veiledning til deltakerne på de systemer hvor man har  rettigheter/driftsoppgaver. 

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Vigo IKS er eit interkommunalt selskap, etablert i 2012. Selskapet er eid av alle fylkeskommunene i fellesskap. Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte fylkeskommunenes felles inntakssystem, Vigo. Tidligere systemer hadde utfordringer i forhold til hverandre og sikring av endringer i lover og forskrifter.

 

Styrende organer

Representantskap

Daglig leder

Brynjulf Bøen

Styre inkl vara

Bjørn Marthinsen (styrets leder), Joar Loland (nestleder), Ane Tonette Lognseth, Kariann Dimmen Flovikholm, Rune Haugsdal

Varamedlemmer: Per Magne Aadnøy, Anne Elisabet Djupvik

Styresammensetning og valgperiode

Styret velges for to år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

Fylkestinget 3.3.2020 SAK 5/20 Korrigert selskapsavtale

Selskapets nettside

www.vigo.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Jens Bonde Rydhagen

Sektor

Brukerstøtte Digitalisering og Kommunikasjon

Oppdatering

dato 21.01.21

Publisert: 21.01.2021 Oppdatert: 05.07.2022 kl.14:23