Brevik Fergeselskap IKS

Organisasjonsform

IKS

Organisasjonsnummer

912 617 750

Etableringsdato

30.05.2013

Eiere

Porsgrunn kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune

Innskutt kapital

kr 8 700 000

Tilskudd

Ca. kr 11,2 mill. i 2019 fordelt med 61,5 % på fylkeskommunen og 38,5 % på Porsgrunn kommune

Selskapets formål

Formålet er å tene eigarane sin trong for å drive kollektivtransport i rute med farty i skjergarden i Porsgrunn.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Telemark fylkeskommune kjøpte kollektivtransport tenester av Porsgrunn kommunale fjordbåtselskap fram til 2013. Saman skipa ein IKS et for å imøtekoma krava i anskaffelsesregelverket.  

Styrende organer

Styre og representantskap

Daglig leder

Borgar Slørdal

Styre inkl vara

Kristin Alseth Hansen, Kristin Clemmensen, Asbjørn Høie, Bjørge Fredheim Arne Kvalmo, Rolf Erling Andersen

Vara: Merethe Lund, Ole Henrik Lia og Christer Sørensen.

Styresammensetning og valgperiode

Fire år med val av halvparten av styret annan kvart år for å sikre både kontinuitet og fornying.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Ca. kr 145.000 (2019)

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale mellom selskapet og dei to eigarane.

Avtale mellom VTFK og selskapet

Tenesteavtale mellom fylkeskommunen og selskapet.

Politiske saker

Aksept av låneopptak i samband med investering i ny elektrisk bilferje.

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

 fergene.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Tore Felland Storhaug 

Oppdatering

 22.04.2020

Publisert:

22.04.2020

Oppdatert:

13.11.2020 kl.09:50