Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Organisasjonsform

Interkommunalt selskap

Organisasjonsnummer

987864257

Etableringsdato

2004

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune og de 7 kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan, Skien.

Innskutt kapital totalt fra partnere (2019)

4 349 238

Tilskudd fra VTFK (2019)

2 992 576

Selskapets formål

  • Formidle om geologiske prosessers betydning for samfunnet.
  • Være et kompetansesenter for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven
  • Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner
  • Synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter
  • Bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet.

 

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Formidling av en unik geologisk naturarv legges til grunn for samfunnets utvikling gjennom tidene, - i nåtid og i framtiden. Samarbeid mellom lokal og regional forvaltning om formidling, vern og utvikling. Realfag, Geofag.    

Styrende organer

Representantskap og styre

Daglig leder

Kristin Ragnes

Representantskap

Representanter;

Nr. 1 Per -Asbjørn Andvik (Sp)
Nr. 2 Maja Foss Five (Ap)
Nr. 3 Lina Bringsli (KrF)
Nr. 4. Knut Anvik (FrP)

Vararepresentanter:

For Per -Asbjørn Andvik 1. Maren Njøs Kurdøl (Rødt) og 2. Harald Moskvil (Sp)

For Maja Foss Five 1. Torunn Hovde Kaasa (SV) og 2. Tone Berge Hansen (Ap)

For Lina Bringsli 1. Daniel Larsen (H) og 2. Anita Miric (H)

For Knut Anvik 1.Ellen Eriksen (FrP), og 2. Line Markussen (V)

Styre

Sigvald Oppebøen Hansen, leder 
Kari Lise Rørvik , nestleder
Kjersti Vrålstad
Erling Kvadsheim

Varamedlemmer:
Signy Gjærum
Sigmunn Ytterbøe Ulefoss

Styresammensetning og valgperiode

2 år

Honorar

Styreleder kr. 60.000

Nestleder og styremedlemmer kr. 20.000

Varamedlemmer kr 1500,- pr oppmøte

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale og arbeidsavtale (ansettelse)

Avtale mellom VTFK og selskapet

Politiske behandling av fylkeskommunens deltagelse og eierskap fra 2004 og framover til i dag.

Politiske saker

Oversikt politiske saker Gea Norvegica geopark.

Selskapets nettside

www.geoparken.no

Merknader

Ingen merknader

Ansvarlig saksbehandler

SIK v/ Jonatan Lindaas

Oppdatering

Dato 14.04.2023

Publisert:

16.02.2021

Oppdatert:

19.04.2023 kl.16:02