Vegfinans Bypakke Tønsberg-regionen AS

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP) 

Arve Høiberg (AP)

Hans Hilding Hønsvall (KRF)

Liv Margit Karto (H)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:16