Industriinkubatoren Proventia AS

Organisasjonsform Aksjeselskap
Organisasjonsnummer 912 062 120
Etableringsdato 15.03.2013
Eiere
 • Herøya Industripark 40%
 • Vekst i Grenland IKS 16,667%
 • SIVA SF 16,667%
 • USN 6,667%
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune 6,667%
 • Bilfinger Industrial Services Nordic Hold AS 3,333%
 • Industriinkubator Proventia AS 2,222%
 • Notodden utvikling 2,222%
 • Telemark Teknologipark AS 2,222%
 • Klosterøya Næringspark AS 1,111%
 • Prosjekt Invest AS 1,111%
 • Stiftelsen SINTEF 1,111%
Innskutt kapital kr 900 000
Tilskudd kr 2 500 000
Selskapets formål

Selskapet skal drive forretningsmessig rådgivning og
alt som naturlig forbindes med slike aktiviteter.
Selskapet skal gjennom aktiv bruk av kompetanse,
ressurser og nettverk bidra til nyskaping, 
bedriftsetablering, utvikling av eksisterende
næringsliv og vekst i regionen. Selskapet kan erverve
aksjer og andeler i andre selskap og organisasjoner etter retningslinjer gitt av styret.

Historisk bakgrunn for eierinteressene Fylkeskommunen er initiativtaker og stifter
Styrende organer Styret
Daglig leder  Jørn Roar Bamle
Styre inkl vara

Sverre Gotaas, styreleder

Styremedlemmer:
Jan Nikolai Boye
Rudie Spooren
Monica Lønnebakken
Thomas Slagsvold
Oddrun Englund
John Terje Veset
Lars-Ivar Bøe  

Vara:
Skjalg Aasland
Jasmina Hafizovic Cavka 
Øyvind Solbakken
Ane Marte Rasmussen
Liselotte Aune Lee
Wenche Haugerud  
Helge Forsaa 

Styresammensetning og valgperiode

Fylkeskommune har vedtektsfestet rett til å oppnevne styremedlemmer

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

 

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vtfk/AgendaItems/Search?q=Industriinkubatoren%20Proventia%20AS

Selskapets nettside

https://www.proventia.no/

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, mobil 909 36 728

magnar.simensen@vtfk.no

Oppdatering 

21.06.2021

 

Publisert:

07.06.2021

Oppdatert:

21.06.2021 kl.07:57