Visit Telemark AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

913193423

Etableringsdato

27.1.2014

Eiere

VTFK 2,294%. Totalt 106 eiere

Innskutt kapital

Kr 20 000

Tilskudd

Avtale om kjøp av tjenester

Selskapets formål

Produktutvikling, markedsføring og salg av aksjonærenes  reiselivsprodukter på oppdragsbasis, Service overfor aksjonærene på  oppdragsbasis. Service overfor fylkeskommunen og kommuner på  oppdragsbasis, forøvrig alt som står i forbindelse med reiseliv,  herunder deltakelse i andre selskap.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Frem til 2017 ble den gang Telemarkreiser AL finansiert i stor grad med prosjektmidler. Dette var en lite forutsigbar finasiering, som ikke tillot selskapet å lage langsiktige strategier og markedsplaner. I tillegg er beløpsgrensen for bagatellmessig støtte for lav til at selskapet kunne gjennomføre tilfredsstillende markedsføring. Det ble derfor vedtatt å endre organisering- og finansierinngsformen.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Anne-Hege Svartdal

Styre inkl vara

Christer Lampi Sørensen (styrets leder), Katrine Samdal Straand (nestleder), René Langeveld Sas, Halvor Brynjulfsrud Haukaas, Janne Lindgren, Geir Helge Espedalen, Pål Kleffelgård, Kjersti Hole Haatveit, Arve Høiberg, Maja Foss Five, Håkon Nordby.

Varamedlemmer: Anne Gundersen, Janna Christina Pihl, Harald Moskvil, Marius Schulze, Tone Marit Tesdal

Styresammensetning og valgperiode

 

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

Avtale om kjøp av tjenester. 3.5000.000 per år i tre + to år fra 2017.

Politiske saker

 

Selskapets nettside

www.visittelemark.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Mona Birgitte Rasmussen

Sektor

Næring, innovasjon, kompetanse

Oppdatering

20.01.2021

Publisert: 21.01.2021 Oppdatert: 29.03.2023 kl.09:47