START i Vestfold - kommunalt oppgavefellesskap

Organisasjonsform

Kommunalt oppgavefellesskap

Organisasjonsnummer

Er ikke egen juridisk person

Etableringsdato

Samarbeidsavtalen trådte i kraft 16.12.2020

Eiere

VTFK samt kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Tønsberg

Innskutt kapital

Ingen

Tilskudd

For 2020 betaler kommunene kr 2,57 pr innbygger, reguleres årlig i henhold til indeks for kommunal tjenesteyting. VTFK betaler tilsvarende sum av de kommunale bidragener.

Selskapets formål

START interkommunalt oppgavefellesskap har som formål å få flere nyetableringer og småbedrifter i endring i Vestfold til å lykkes.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Representantskap

Daglig leder

Merete Østerud

Representantskapet inkl. vara

Ordførerne i hver kommune og leder av hovedutvalg for næring og reiseliv

Arbeidsutvalg

Bjarne Sommerstad, leder
Hans Erik Utne, nestleder
Ingun Haldorsen Sømme
Hanna Kirsebom Aronsen
Marit Sibbern
Marit Due Akerholdt
Sinde Larsen Melås (kontaktperson)

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Samarbeidsavtale

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

Fylkestinget 3.11.2020 SAK 139/20 Avtale om kommunalt oppgavefellesskap

Fylkestinget 15.12.2020 SAK 186/20 Valg av representant

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, mobil 909 36 728

magnar.simensen@vtfk.no

Sektor

NIK

Oppdatering

dato 14.06.2021

Publisert:

26.01.2021

Oppdatert:

05.07.2022 kl.14:59