Stiftelsen Telemark Museum

Organisasjonsform

Stiftelse

Organisasjonsnummer

970 946 047

Etableringsdato

14.12.1988

Eiere

Ingen

Innskutt kapital

 

Tilskudd

VTFK kr 6 834 225 (2019)

Selskapets formål

Telemark Museum er et konsolidert museum og vitensenter som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum. Museet skal samle inn, bevare, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed og følge ICOM’s museumsetiske regelverk.

Telemark Museum skal også bidra til utvikling av nasjonale museumsnettverk.

 

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Styret

Daglig leder

Jorunn Sem Fure

Styre inkl. vara

George Emil Aubert (styrets leder),

Arve Høiberg (nestleder)

Roger Hegland, Egil Stokken, Roar Isaksen, Kari Benedikte Bjercke, Trine Jørgensen Dahll

Varamedlemmer:

Hans Edvard Askjer, Emil Thorkildsen, Gudmund Kverndalen, Gisle Kavli, Hans Ødegård, Jorid Pauline Okkenhaug, Cecilie Authen

 

Styresammensetning og valgperiode

Styret velges for fire år.

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

HU for Kultur 20.10.2020 SAK 64/20 Søknad om økning i driftsstøtte

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Stine-Marie Schmedling

Sektor

Kultur

Oppdatering

dato

Publisert:

26.01.2021

Oppdatert:

26.01.2021 kl.08:38