Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til generalforsamlingen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Lise Wiik (AP)

Anne Nora Oma Dahle (SP)

Ansvarlig sektor: ØSE

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

19.07.2022 kl.11:56