Rehabiliteringssenteret i Rauland AiR AS

R
 
Organisasjonsform Aksjeselskap - Ideel organisasjon
Organisasjonsnummer 934 452 011
Etableringsdato 04.05.1987
Eiere Oversikt over eiere finnes i årsmeldingen
Eierandel 0,72%
Tilskudd 0.-
Selskapets formål Arbeidsrettet rehabilitering
Historisk bakgrunn for eierinteressene Rehabiliteringssenteret AiR AS er eit aksjeselskap som blei stifta 04.05.1987. Telemark fylkeskommune har en eigardel på 0,72 prosent.
Styrende organer Styret
Daglig leder Svein Kostveit
Styre inkl vara Jan Otto Risebrobakken, styreleder. 
Styresammensetning og valgperiode Fylkeskommunen har ingen representanter i styret
Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.  
Styrende dokumenter/eierstyring  
Avtale mellom VTFK og selskapet  
Politiske saker  
Selskapets nettside https://rehabilitering.no/
Merknader  
Ansvarlig saksbehandler Roar Thunæs
Oppdatering 29.05.2020
 

Publisert:

29.05.2020

Oppdatert:

12.11.2020 kl.11:22