Vestfoldmuseene IKS

Organisasjonsform Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer 993 871 184 (brreg.no)
Etableringsdato 22.01.2009
Eiere Vestfold fylkeskommune 36% og kommunene:
 • Larvik 16%
 • Sandefjord 16%
 • Tønsberg 16%
 • Horten 8.5% og øvrige kommuner Hof, Holmestrand, Sande, Svelvik og Re på henholdsvis 1.5% hver
Selskapets formål Være et kompetansesenter innenfor kunst, kulturhistorie og arkiv.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Driftsselskap for kommunenes museer, Vestfold arkivet m.m.
Styrende organer Representantskapet
Daglig leder Lene Walle
Styre

 

Styreleder: Vidar Ullenrød
Nestleder: Bente Foshaug

Styremedlemmer: 

 • Medlem:  Mette Måge Olsen
 • Medlem:  Hilde Hoff Håkonsen
 • Medlem:  Erik Bjune
 • Ansattrepresentanter: Aleksander Vågen Oxholm
 • Ansattrepresentant: Ane Ringheim

Vara i numerisk rekkefølge:

 • Sølvi Foss
 • Olaf Brastad
 • Heidi Meen, 1. vara ansattvalgt
 • Rolf B. Holte 2. vara ansattvalgt

 

 

Styresammensetning og valgperiode  
 Regnskap Sist leverte regnskap (brreg.no)
Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet Samarbeidsavtale
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Vestfold museene IKS  (vestfoldmuseene.no)
Ansvarlig saksbehandler

Stine-Marie Schmedling, prosjektkoordinator/rådgiver Kulturarv i Vestfold fylkeskommune

E-post: stinemariea@vfk.no
Mobil: 476 00 612

Oppdateringer

Sist oppdatert: 2. mars 2018

Oppdatering utført av: Tor Skytøen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 19.04.2023 kl.15:42