E 134 Haukeliveien AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

982 420 857

Etableringsdato

10.01.2001

Eiere

VTFK 2,17%. Totalt 46 aksjonærer.

Innskutt kapital

Kr. 10 000

Tilskudd

Kr. 68 000

Selskapets formål

Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Generalforsamling og styre

Daglig leder

Pål Kårbø

Styre inkl vara

Roald Aga Haug (leder), Edvard Mæland (nestleder), Hilde Thorud, Trine Meling Stokland, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Arve Helle, Arne Bergsvåg, Bengt Halvard Odden, Jon Rikard Kleven, Lene Conradi.

Varamedlemmer: Leif Malvin Knutsen, Bjørg Tveito Lundefaret, Anne Nora Oma Dahle, Ragnfrid Sønstabø, Siri Blickfeldt Dyrland, Petter Ellefsen, Siri Klokkerstuen, Vilde Ingeborg H. Håvardsrud, Eivind Tokheim, Hans Inge Myrvold.

Styresammensetning og valgperiode

Styret velges for to år om gangen.

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

Styreleder kr 10 000 + kr 2000 per møte

Andre kr 2000 per møte

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

Ingen

Politiske saker

Ingen

Selskapets nettside

www.134.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Daniel Maslø-Hansen

Sektor

Samferdsel

Oppdatering

dato 21.01.21

Publisert:

21.01.2021

Oppdatert:

21.01.2021 kl.15:33