Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum samling

Oversikt over politiske saker (opengov.net)

OrganisasjonsformStiftelse
Organisasjonsnummer 971317116  (brreg.no)
Etableringsdato 1. januar 1993
Eiere Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune.
Selskapets formål Å eie og i samarbeid med Museet forvalte billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle kunstarter. Gjennom dette å bidra til å skape interesse for og øke kjennskap til god billedkunst, kunståndverk og andre visuelle kunstarter for å virkeliggjøre Vestfolds kulturpolitiske målsetting om alles rett til kunstopplevelse.
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer Styret
Daglig leder Jan Åke Gustaf Pettersson
Styre

Per-Eivind Johansen

Grethe Hald

Øyvind Storm Bjercke

Styresammensetning og valgperiode Det skal velges nytt styre for fylkestingsperioden 2015 - 2019.
Styrende dokumenter/eierstyring Lenke til Stiftelsesregisteret og vedtekter (lottstift.no)
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Merknader  
Politiske saker Ovresikt over politiske saker (opengov.net)
Selskapets nettside

Haugar.com

Ansvarlig saksbehandler

Stine-Marie Schmedling, prosjektkoordinator/rådgiver Kulturarv i Vestfold fylkeskommune

E-post: stinemariea@vfk.no
Mobil: 476 00 612

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 26. september 2017

Oppdatering utført av: Arild Braa Nordli

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.04.2020 kl.13:02