Kraftkompetanse KO

Organisasjonsform

Kommunalt oppgavefellesskap

Organisasjonsnummer

 

925 190 055

Etableringsdato

01.01.2020

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune 14 %

Tinn kommune 23 %

Vinje kommmune 23 %

Tokke kommune 15 %

Seljord kommune 5 %

Kviteseid kommune 5 %

Nissedal kommune 5 %

Fyresdal kommune 5 %

Hjartdal kommune 5 % 

Innskutt kapital

Innskudd ved stifting: 0,50 mill.

Årlig deltagerinnskudd på totalt 1 mill.

Fordeling av innskudd skjer basert på eierandel og ansvarsdel

Tilskudd

 

Selskapets formål

Oppgavefelleskapets formål er å ivareta interessene knyttet til bruk av vannkraft og naturressurser for kommunene i Telemark og Vestfold ved å være:

- Regionalt kompetansesenter for kraftsaker for kommuner og fylkeskommune

- Regionalt kompetansesenter for forvaltning av naturressurser

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Vestfold og Telemark har naturområder og naturressurser av nasjonal og internasjonal verdi. Det er store kraftressurser i Telemark som skal forvaltes til beste for innbyggerne i et kort og langt perspektiv. Telemark har hatt et langt og nært samarbeid om forvaltning av kraftverdiene. Samarbeidet om konsesjonskraft går tilbake til starten av 1980-tallet. Et videre samarbeid er viktig i lys av regionreformen og skal bidra til å realisere ambisjonene for den nye regionen Vestfold og Telemark.

Styrende organer

Representantskap og styre.

Representantskapet er øverste organ, og her er eierne likestilte med en stemme hver. Vervet som leder av representantskapet går på omgang mellom deltakende kommuner med ett års funksjonstid. Terje Riis Johansen, med Edvard Mæland (Vestfold og Telemark fylkeskommune) ble 13.05.2020 valgt som representantskapets leder for 1. år.

 

Daglig leder

Tone Aanderaa Kiste

Styre inkl vara

Styrets 5 medlemmer ble valgt for 1 år fra juni 2022:

  • Gry Åsne Aksvik, styreleder - Vinje kommune
  • Elise Lauvrak - Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord kommunar
  • Ådne Naper - Vestold og Telemark fylkeskommune
  • Olav Bjørn Bakke, nestleiar - Tokke kommune
  • Steinar Bergsland - Tinn kommune

Vara

  • Jan Myrekrok - Vinje kommune
  • Halvor Homme - Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal og Seljord kommunar
  • Veslemøy Wåle - Vestfold og Telemark fylkeskommune 
  • Åshild Løvold - Tokke kommune
  • Trond Kjetil Jore - Tinn Kommune

Styresammensetning og valgperiode

Valg av styre, styreleder og nestleder ved hvert årsmøte (holdes innen utgangen av juni hvert år)

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Samarbeidsavtale og eierstrategi

Avtale mellom VTFK og selskapet

Se samarbeidsavtale

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

 

Ansvarlig saksbehandler Solveig Prestegard

Oppdatering

25.05.2021

 

 

Publisert: 20.04.2020 Oppdatert: 22.06.2023 kl.09:03