Sørnorsk filmsenter AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

993 011 207

Etableringsdato

01.02.2008

Eiere

Kristiansand kommune, 400 aksjer (33,33%)
Agder fylkeskommune, 400 aksjer (33,33%)
Vestfold og Telemark fylkeskommune 400 aksjer (33,33%)

Innskutt kapital

Kr. 25.000,-

Tilskudd

Kr. 956 632.-  i 2023

Selskapets formål

Selskapet har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon på Sørlandet.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Med ønsket om å styrke og utvikle den profesjonelle filmbransjen i Vestfold og Telemark, økte fylkeskommunen sin aksjepost i 2020. Sørnorsk filmsenter eies nå av tre likeverdige eiere: Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Ingrid Dokka, ingrid@sornorskfilm.no

Styre inkl vara

Styremedlemmer

Daniel Nordgård, styreleder 
Gina Winje, nestleder
Ruben Langfeldt Thorkildsen 
Kjetil Aga
Emilie Kristine Blichfeldt 

Varamedlemmer

Vibeke Holm Ruud
Veslemøy Wåle
Malin Andrea Eriksen Briggs
Trond Arntzen
Tommy Næss

Styresammensetning og valgperiode

Eierne foreslår medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller til på et samlet styre til generalforsamlingen.

Valgperiode 2 år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Kr. 40 000,- for styreleder, kr. 25 000,- for nestleder kr. 18 000,- for styremedlemmer, 3 500,- for varamedlemmer- Er man vara mer enn halvdelen av møtene deles kr. 12 000,- mellom vara- og styremedlem. Reise- og oppholdsutgifter dekkes.

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter Aksjonæravtale  Protokoll generalforsamlingen 

 

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

Open gov

Selskapets nettside

sornorskfilm.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

 

Anna B. Jørgensen

Mobil: 924 57 604

mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

03.03.2021