Torggata 18 AS

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

929026284

Etableringsdato

10.05.1926

Eiere

VTFK 100%

Innskutt kapital

Aksjekapital Kr 512 500

Tilskudd

VTFK yter lån til oppgaradering og tilpasning av bygget. Lån per 31.12.20 kr 24 841 500

Selskapets formål

Eie, forvalte og drive utleie av næringseiendom og alt annet som  naturlig står i forbindelse med dette. 

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Fylkeshus for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Truls Sanden Moen

Styre inkl vara

Terje Riis-Johansen (SP) (styrets leder)

Maja Foss Five (AP) med vara Thorleif Fluer Vikre (FRP)

Styresammensetning og valgperiode

 

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

40.000,-

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter, Instruks for daglig leder

Avtale mellom VTFK og selskapet

Leieavtale

Politiske saker

FT 31.3.2020 SAK 32/20 Ombygging av bygg.

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Truls Moen

Sektor

Økonomi, styring, eiersskap

Oppdatering

dato 21.01.21

Publisert:

21.01.2021

Oppdatert:

22.06.2023 kl.09:08