Telemark og Vestfold regionteater AS (Teater Ibsen)

Organisasjonsform

Aksjeselskap

Organisasjonsnummer

930096741

Etableringsdato

Teater Ibsen ble etablert i 1975, under navnet Telemark Teater. I 1991 ble de regionteater også for Vestfold, og byttet da navn til Teater Ibsen.

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune,

Skien kommune

Innskutt kapital

70 000,-

Tilskudd

Kr. 8 842 858 (2023)

Selskapets formål

Teater Ibsen skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Alle innbyggerne i Vestfold og Telemark skal ha mulighet til å oppleve og berøres av kunst og kulturuttrykk. Derfor har fylkeskommunene opprettholdt sitt aktive eierskap i selskapet siden 1975.

Styrende organer

Generalforsamling

Daglig leder

Bo Anders Sundstedt

Styre inkl vara

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Erik Skjervagen, styreleder 
Ellen Eriksen, styremedlem
Per Asbjørn Andvik, styremedlem 
Mari Pran styremedlem

Hans Edvard Askjer, vara 1 Kjersti Myro, vara 2   

Skien kommune:

Helga Lilleland, nestleder
Tom Eigel Bratsberg Larsen, styremedlem

Lars Jøntvedt Skjelbred Aase, felles varamedlem

Ansattes representanter:

Fra kunstnerisk personale:
Hilde Guri Bohlin, styremedlem
Hadle Reisæter, varamedlem

Fra øvrig personale:

Tuva Grøterud, styremedlem
Heidi Paulsen, varamedlem

Styresammensetning og valgperiode

Valgt av valgkomite – 2 års funksjonstid.

Ansattes representanter – 1 års funksjonstid

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

For 2019:
Styreleder honorar kr. 50 000,-
Nestleder honorar kr. 30 000,-
Styremedlemmer honorar kr. 20 000,-
Varamedlemmer honorar kr. 2000,- pr. møte

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling og Protokoll fra generalforsamlingen

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

opengov.cloudapp.net

Selskapets nettside

teateribsen.no/

Merknader

Driftstilskuddet til Teater Ibsen er fordelt mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. På staten og 30 pst. på regionen. Vestfold og Telemark fylkeskommunes del av driftstilskudd fra regionen er 20 pst.

Ansvarlig saksbehandler

Anna B. Jørgensen

mobil: 924 57 604

Mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

 

03.03.2021

Publisert:

14.04.2020

Oppdatert:

11.07.2023 kl.14:41