Konsesjonskraftstyret i Telemark

Organisasjonsform

Kommunalt oppgavefellesskap,

organisert som Annen juridisk enhet

Organisasjonsnummer

983 145 566

Etableringsdato

15.3.2001

Eiere

VTFK samt kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje

Innskutt kapital

Ingen

Tilskudd

Ingen

Selskapets formål

Partene har en felles intensjon om at avtalen skal være med på å sikre konsesjonskraftverdiene som avtalen omfatter, for samfunnsutviklingsformål i Telemark i et langsiktig perspektiv. Verdien av konsesjonskraften som blir regulert av denne avtalen skal nyttes til formål i det geografiske området som utgjør Telemark fylke på det tidspunkt avtalen er inngått.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

 

Styrende organer

Årsmøtet (8-kommuners møtet)

Daglig leder

Terje Bakka (til 29.1.2021)

Styre inkl. vara

Halvor Homme (styrets leder),

fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Jon Rikard Kleven, fylkesdirektør Arve Semb Christophersen

Varamedlemmer:
Steinar Bergsland, Jarand Felland

Styresammensetning og valgperiode

Styret velges for to år

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Avtale om disponering av konsesjonskraft sist endret 9.12.2009 med virkning fra 1.1.2011.

Avtale mellom VTFK og selskapet

Avtale om levering av administrative tjenester til Konsesjonskraftstyret

Politiske saker

 

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Birgitte Garvik

Sektor

NIK

Oppdatering

dato 26.01.2021

 

Publisert:

26.01.2021

Oppdatert:

05.07.2022 kl.14:35