Sparebankstiftelsen DNB

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra valgområde Telemark:

Medlem

Vara

Sigvald Oppebøen Hansen (AP)

Nicolay Boye (H)

 

 

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra valgområde Vestfold:

Medlem

Felles vara

Ellen Eriksen (FRP)

Lise Marie Sommerstad (SP)

Steinar Gullvåg (AP)

Ansvarlig sektor: ØSE

 

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

19.07.2022 kl.13:04