Vest-Telemark PPT IKS

Organisasjonsform

Interkommunalt selskap

Organisasjonsnummer

987570806

Etableringsdato

30.3.2004

Eiere

VTFK 12%

Andre eiere:

Vinje Kommune 25%

Kviteseid kommune 16%,

Seljord kommune 15%,

Tokke kommune 14 %,

Fyresdal kommune 9%,

Nissedal kommune 9%

Innskutt kapital

Ca kr 800 000 årlig

Tilskudd

-

Selskapets formål

Tilretteleggje ei pedagogisk-psykologisk teneste i samsvar med § 5-6 i  Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Fylkeskommunen inngikk avtale om PP-tjenesten på et tidspunkt hvor ikke fylkeskommunen hadde opprettet egen fylkeskommunal PP- tjeneste. Ved inngåelse hadde fylkeskommunen type selskaps og samarbeidsavtaler med kommunene. Siden 2012 har fylkeskommunen etablert egen tjeneste og med dette faller eierinteressene bort.

Styrende organer

Representantskap og styre

Daglig leder

Sissel Bronken

Styre inkl vara

Sverre Sæter (styrets leder), Gry Åsne Aksvik (nestleder), Finn Arne Askje

Varamedlemmer: Finn-Arild Bystrøm, Kjersti Bergland, Ingunn Synnøve Haugland

Styresammensetning og valgperiode

Styret velges for to år av gangen

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale

Avtale mellom VTFK og selskapet

Egen samarbeidsavtale

Politiske saker

Ønsket avviklet i 2015

Selskapets nettside

 Vest-Telemark PPT
 

Fylkeskommunen forbereder en sak om å tre ut av IKS’et.

Ansvarlig saksbehandler

Heidi Staurheim

Sektor

Opplæring og folkehelse

Oppdatering

Dato 20.01.2021

Publisert:

21.01.2021

Oppdatert:

21.01.2021 kl.15:43