Buskerud Telemark Vestfold Investeringsfond AS

Organisasjonsform Aksjeselskap 
Organisasjonsnummer 977515 157 (brreg.no)
Etableringsdato  13 februar 1997
Eiere Vestfold og Telemark fylkeskommune har med 13.520 aksjer en eierandel på 0,9 %. De øvrige eierne er Sparebanken Telemark og øvrige private og offentlige aktører fra Telemark.
Selskapets formål Investere i bedrifter hovedsakelig i BTV-fylkene for å skape økonomisk utbytte for eierne.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Bedre tilgangen til risikokapital for bedrifter i BTV-fylkene
Styrende organer Generalforsamling
Daglig leder Leif Svarstad, adm. dir. i forvaltningsselskapet
Styre
  • Finn Erik Karlsen (styreleder)

Styremedlemmer: 

  • Leif Svarstad 
  • Per Otterdahl Møller
Styresammensetning og valgperiode Styret velges for 2 år av gangen. Samtlige valgt i 2012
Styrende dokumenter/eierstyring Vedtekter 
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker Oversikt politiske saker BTV investeringsfond (opengov.cloudapp.net)
Merknader

I generalforsamling for 2016 ble det besluttet å forlenge fondets levetid. Dette med bakgrunn i fondets verdiutviklingsmessige potensiale.

Selskapets nettside

ingen egen nettside, fondet forvaltes av Estia AS.

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, seksjon for Næringsutvikling og entreprenørskap 

E-post: magnar.simense(at)vtfk.no

Mobil: 909 36 728

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 11.05.2020

Oppdatering utført av:Magnar Simensen .... .....

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 12.05.2020 kl.13:40