Sandefjord folkehøyskole

Organisasjonsform  
Organisasjonsnummer 944025391 (brreg.no)
Etableringsdato 01.03.2005
Eiere Heleid av Vestfold fylkeskommune
Selskapets formål Skolens formål er å fremme almenndanning og folkeopplysning.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Skolen åpnet sitt første folkehøyskolekurs i 1876, da under navnet Vestfold amtsskole. Skolen er en av de eldste folkehøyskolene i landet. I 1903 fikk skolen nye lokaler på gården Nordby i Sandefjord og ble samtidig gitt det historiske navnet Skiringssal
Styrende organer  
Daglig leder/rektor Knut Søyland
Styre

Medlemmer:Frank Pedersen (styreleder), Anne Katrine Hauge, Anne-Lise Skarstad, Gunn Aune og elevrådsleder (ny hvert år). Sekretær Knut Søyland

Varamedlemmer:  Anne Sollie Hem, Renate Sølversen, Vidar Andersen

Styresammensetning og valgperiode 2016 - 2019
Styrende dokumenter/eierstyring Lov om folkehøgskoler (lovdata.no)
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloudapp.net)
Merknader

Skiringssal folkehøyskole har internatplass til 102 elever. Aldersgrensen for opptak er 18 år, og gjennomsnittsalderen på elevene er ca. 19,5 år.

Skolen tilbyr 7 linjefag, 24 valgfag, fellesfag og studiereiser. Skolen har bl.a. meget godt utstyrte formingsavdelinger, digitalt lydstudio, treningsstudio, klatrevegg i gymsal, koselig peisestue, fine uteområder og internettforbindelse til alle elevrom.

Skiringssal folkehøyskole er også kjent for å ha et trygt og inkluderende miljø – og meget god mat!

Selskapets nettside Sandefjordfhs.no (vfk.no/Skiringssal-fhs)
Ansvarlig saksbehandler

Knut Søyland, rektor Skiringssal folkehøyskole

E-post: knuts1(at)vfk.no

Telefon: 33 42 17 90 / 90654048

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 22.09.2017

Oppdatering utført av: Knut Søyland

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.04.2020 kl.13:02