Stiftelsen Geneticum

Organisasjonsform Stiftelse
Organisasjonsnummer 951 042 315
Etableringsdato 09.11.1987
Eiere  
Innskutt kapital 200.000.-
Tilskudd  
Selskapets formål Stiftelsen skal på forretningsmessig basis drive undervisning, forskning og annen virksomhet innen bioteknologi. Stiftelsen skal være et bindeledd mellom næringslivet i Telemark, forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Telemark og universitetsmiljøer i Norge og utlandet. Videre skal stiftelsen være et forretningsmessig instrument for å fremme nyskaping og utvikling av nye forretningsideer innen medisin/bioteknologi i Telemark.
Hisorisk bakgrunn for eierinteresser Stifter
Styrende organ Styret
Daglig leder Forretningsfører: Vibeke Abrahamsen, Vekst i Grenland
Styre inkl vara

Ståle Tveit - styrets leder

Geir Morten Johansen - styremedlem

Gunnar Flåten - styremedlem

Eva Vognild - varamedlem

Styresammensetning og valgperiode Ståle Tveit – styrets leder, 2020-2021. Geir Morten Johansen – styremedlem, 2019-2020 Gunnar Flåten – styremedlem, 2019 - 2020. Eva Vognild – varamedlem, 2019-2020
Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.  
Styrende dokumenter

Vedtekter

Firmaattest

Avtale mellom VTFK og selskapet  
Politiske saker  
Selskapets nettside vig.no/startopp-grenland
Merknader  
Ansvarlig saksbehandler  
Oppdatert 11.03.2020
   
 

Publisert:

11.03.2020

Oppdatert:

27.04.2020 kl.13:02