Stiftelsen Heyerdahl Instituttet

OrganisasjonsformStiftelse
Organisasjonsnummer  981 699 149 (brreg.no)
Etableringsdato Vestfold fylkeskommune etablerte stiftelsen Heyerdahl-instituttet i år 1999
Eiere Som stiftelse har virksomheten ingen eierorganer.
Selskapets formål

Instituttet skal fremme kunnskap om og videreutvikle Thor Heyerdahls forsknings- og utvikIingsidealer. Legge til rett; for internasjonal samfunnsdialog og debatt gjennom internasjonale konferanser mv. og synliggjøre og styrke Norges internasjonale rolle.

Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer  
Daglig leder Beate Bjørge, 982 31 720, beate.bjorge@heyerdahl-institute.com
Styre

Styrets leder: Knut Martin Pihl

Nestleder: Will Østreng

Styremedlem:    

Willy Østreng
Liv Ragnheim Arnesen
Dag Hareide
Tor Buaas

Styresammensetning og valgperiode  
Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet
Politiske saker
Merknader  
Selskapets nettside

Stiftelsen Heyerdahl Instituttet (heyerdahl-institute.no)

Ansvarlig saksbehandler

Stein Erik Fjellstad, rådgiver nærings-og miljøseksjonen i Vestfold fylkeksommune 

E-post: steinf@vfk.no

Mobil: 932 38 685

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .19.12.18 ....

Oppdatering utført av: .Stein Erik Fjellstad... .....

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.04.2020 kl.13:02