Torp Sandefjord Lufthavn AS

Organisasjonsform Aksjeselskap
Organisasjonsnummer  928956997 (brreg.no)
Etableringsdato  22.06.1959
Eiere
  • Vestfold fylkeskommune 43,26 %
  • Sandefjord kommune 43,26 %
  • Vestfold Flyplassinnvest AS 13,48 %
Selskapets formål Selskapets formål er utbygging og drift av Sandefjord Lufthavn – Torp
Historisk bakgrunn for eierinteressen

Sandefjord Lufthavn var opprinnelig, i perioden 1953 – 1957, en militær flyplass. I 1958 ble andelslaget Torp flyplass etablert, og det startet sivil luftfart med skole-/taxiflygninger. Norsk Air startet ruteflygninger fra lufthavnen i 1984. Ved reorganisering og aksjekapitalutvidelse i 1987 kom dagens eierstruktur på plass.

Hovedmotivet til fylkeskommunen med å bli eier av lufthavnen var å få en utvikling av lufthavnen som dekker næringslivets og andre reisendes behov for en regional flyplass.

Fylkeskommunen har vært en viktig aktør for å sikre den videre utviklingen i selskapet, og har hatt stor tro på det potensiale flyplassen kan ha for vår region. Eierskapet i lufthavnen har vært viktig for fylkeskommunen for å påvirke utviklingen av selskapet slik at det samstemmer med de strategier som trekkes opp for den regionale utviklingen i fylket.

Styrende organer  Generalforsamling
Daglig leder  Gisle Skansen
Styresammensetning og valgperiode Valgperiode er to år

 

 

 

Styremedlemmer

 

 

 

Varamedlemmer

 

 

Styrets leder: Bjørn Walle

Evie Gaasholt
Helene Berg Allum 
Jørgen Ole Haslestad
Olav Sandstå
Thomas Holst
Øyvind Moen    
Solfrid Karoline Sandnesmo

Marianne Hegna
Marit Sagen Gokstad
Øivind Birkeland  
Britt Røed Lohne
Thor Oscar Bolstad
Trond Ramski 
Nicolay Skeie
Roar Kringlebotn

Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.net)
Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter
Helhetsplan

Avtaler mellom VFK og selskapet  Akjonæravtale
Merknader Styret i Sandefjord Lufthavn AS har siden 2012 arbeidet med en revisjon av Helhetsplanen fra 2007. Ny Helhetsplan for Torp (2014 – 2050) ble ferdig september 2014. Helhetsplanen er ment å være et informasjonsgrunnlag for etterfølgende prosesser og beslutninger i Sandefjord Lufthavn AS.
Hjemmeside Torp Sandefjord lufthavn (torp.no)
 Ansvarlig saksbehandler

Daniel Maslø-Hansen, rådgiver regionalavdelingen, samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: danielm(at)vfk.no

Mobil: 918 50 377

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: Mai 2019

Oppdatering utført av:  Daniel Maslø-Hansen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 16.12.2022 kl.10:35