Biogass Oslofjord

Det oppnevnes to politisk representant for Vestfold og Telemark fylkeskommune i politisk styringsgruppe.

Styringsgruppa velger selv leder.

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Ådne Naper (SV), styreleder

Tone Berge Hansen (AP)

Liv Margit Karto (H)

Kåre Pettersen (V)

Ansvarlig sektor: Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53