Styrer, råd og nemnder

Vestfold og Telemark fylkeskommune er representert i eksterne styrer, råd og nemnder. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle styrer, råd og nemnder som viser deltagelse og oversikt over hvem som er valgt inn fra fylkeskommunen.

Biogass Oslofjord

Brattfjell-Vindeggen Vernelandskapsområde

Bygdepakke Midt-Telemark 

Bypakke Grenland

Bypakke Larvik

Bypakke Tønsbergregionen (overordnet styringsgruppe)

Conferense of Peripheral Maritim Regions (CPMR)

CPMR Nordsjøkommisjonen

DigiTV

Distriktsprogramråd for NRK Vestfold og Telemark

Euromontana

Europapolitisk forum

Fjellnettverket

Færder Nasjonalparkstyre

Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken

Godskonsept Vestfold/Telemark

Grenlandsrådet

Hardangerviddarådet

Interreg Øresund - Kattegat - Skagerak

Jernbaneforum Sør

Jomfruland Nasjonalparkstyre

Kongsbergregionen

KS Fylkesmøte

KS Landsting

 
 
 

Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe Smarte Regioner

Nordsjøkommisjonens Energi og klimaendring-gruppe

Nordsjøkommisjonens Transportgruppe

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk-kinesisk handelskammer 

Nordsjøkommisjonens Energi og klimaendring-gruppe

Nynorsk kultursentrum

Oslofjordens Friluftsråd

Osloregionens Europakontor

Partnerskap landbruket

Politisk Forum Skagerrak

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark

Regionråd i Vestfoldkommunene

Ringvirkningsprosjekt for CCS i Vestfold og Telemark

Rovviltnemnda region 2 (Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud)

Samarbeidsråd for folkehelse

Samarbeidene Kraftfylka

Samarbeidsavtale med Hubei provinsen

Samarbeidsavtale med Kaunas

Samarbeidsavtale med Midtvesten USA

Samarbeidsavtale med Schleswig-Holstein

Seljord Folkehøgskule

Skjærgårdstjenesten (driftsstyre Telemark)

Styre for Sandefjord folkehøyskole

Sparebanken Sørs forstanderskap

Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark

Trygg trafikk

Verdensarvrådet

Verdiskaping Vestfold

Vest-Telemarkrådet

Vestfold og Telemark vannregion

Østlandssamarbeidets Europaforum

Østlandssamarbeidet fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

Østlandssamarbeidet fagpolitisk for samferdsel

Østlandssamarbeidet kontaktutvalg

Østlandssamarbeidet Representantskapet

 

Publisert: 20.11.2017 Oppdatert: 22.06.2023 kl.07:56