Conference of Peripheral Maritim Regions (CPMR)

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til generalforsamlingen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Gunn Marit Helgesen (H)

Hans Edvard Askjer (KRF)

Liselotte Aune Lee (AP)

Irene B. Haukedal (AP)

Ansvarlig sektor: SIK

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:29