Færder nasjonalparkstyre

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Maya Foss Five (AP) 

Kathrine Evensen (H)

Knut Anvik (FRP)

Sigvald Oppebøen Hansen (AP)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53