Regionråd i Vestfoldkommunene

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

1. Sven Tore Løkslid (AP)

 

 
2. Karoline aarvold (H)  

Ansvarlig sektor: SIK

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:58