CPMR Nordsjøkommisjonen

Formål

Politisk og administrativt samarbeid for regioner rundt Nordsjøen

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

Styre bestående av et medlem fra hvert medlemsland. VTFK har ingen styremedlem.

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Til generalforsamlinga:

Kåre Pettersen (V) med vara Hans Edvard Askjer (KRF)

Liselotte Aune Lee (AP) med vara Iren B. Haukedal (AP)

Valgperiode

2020-20203

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

CPMR North Sea Commission/ Nordsjøkommisjonen

Er en av de seks geografiske kommisjonene til Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), North Sea Commission, er en samarbeidsplattform for regioner rundt Nordsjøen.

NSC sitt oppdrag er å styrke partnerskap mellom regionale myndigheter som møter utfordringene og mulighetene Nordsjøen byr på.

Gjennom dialog og formelle partnerskap søker vi å fremme felles interesser, spesielt i forhold til EUs institusjoner, nasjonale myndigheter og andre organisasjoner som arbeider med spørsmål som er relevante for Nordsjøen.

Hovedmålene for Nordsjøkommisjonen er:

  • Å fremme og skape bevissthet om Nordsjø-regionen som en viktig økonomisk enhet i Europa
  •  Å være en plattform for å utvikle og skaffe midler til felles utviklingsinitiativer
  •  Å lobbye for en bedre Nordsjøregion

Samarbeid fokuserer på fire hovedtemaer og involverer politikkutvikling og politisk lobbyvirksomhet, utvikling av transnasjonale prosjekter og utveksling av kunnskap og beste praksis innen:

  • Marine ressurser
  • Transport
  • Energi og klimaendringer
  • Attraktive og bærekraftige samfunn

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

dekkes av VTFK

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK, Lars Haukvik

Publisert:

23.02.2021

Oppdatert:

10.10.2022 kl.12:25