Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe Smarte Regioner

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP)

Steinar Gullvåg (AP)

Ansvarlig sektor: NIK

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

11.11.2022 kl.14:25