Seljord Folkehøgskule

Styremedlemmer i perioden 2023-2024

Nils-Petter Karlsson, leder
Anne Gro Lønnestad, styremedlem
Paul Windt, styremedlem 

Hermund Kristiansen, vara1
Knut Olsen, vara 2
Leif Aril Sanden, vara 3

Publisert:

22.06.2023

Oppdatert:

22.06.2023 kl.07:55