Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP)

Rikke Oline Grava (AP)

Birger Hovden (AP)

Karin Hagen (AP)

Kåre Pettersen (V)

Knut Anvik (FRP)

Kathrine Sæthre Evensen (H)

Lasse Berntzen (H)

Lise-Marie Sommerstad (SP)

Birgit Johanne Kovajord Olsnes (SP)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

29.03.2023 kl.10:10